انواع سیمان

 

·       سیمان پرتلند تیپI(معمولی)

·       سیمان پرتلند تیپ II(ممتاز)

·       سیمان پرتلند تیپ III(زودگیر)

·       سیمان پرتلند تیپ IV(کم حرارت)

·       سیمان پرتلند تیپV(ضدسولفات)

·       سیمان پوزولان

·       سیمان آمیخته

·       سیمان برقی(پرآلومین)

·       سیمان رنگی

·       سیمان سفید

·       سیمان سرباره ای ضدسولفات

·       سیمان پرتلند آهکی

·       سیمان بنایی

·       سیمان نسوز

·       سیمان چاه نفت

·       سیمان پرتلند ضدآب

·       سیمان گوگردی

·       سیمان باگیرش تنظیم شده

 

مواد سیمانی دیگری مانند خاکستربادی و یا سیمان سرباره، گاهی به عنوان افزودنی های معدنی درساخت بتن مورد استفاده قرارمی گیرند.

 

شما میتوانید بامراجعه به قسمت مطالب آموزشی موجود درسایت شرکت مصالح ساختمانی نگارممتاز یزدسازه، نکات بیشتری درزمینه ی سیمان و روش های ساخت آن بدست آورید.