امروزه در دنیای ساخت ساز بتن یکی از پر مصرف ترین نوع مصالح است که جهت ایجاد یک سازه به کار میرود

بتن محلولی از سه جزو اصلی آب ‘شن و ماسه و سیمان پرتلند است که به نسبت های مختلف که در ادامه به آن خواهیم پرداخت با هم مخلوط میشوند

 

بخش اصلی بتن تهیه شده از شن و ماسه است که حدودا 75 درصد از اجزای بتن را به خودش اختصاص میدهد و از این رو تهیه شن و ماسه مرغوب به شدت مهم است چون باعث استحکام سازه میشود و استفاده از سه نوع شن و ماسه به ابعاد مختلف در دنیا رواج دارد که انتخاب آن بستگی به نوع بتن دارد ولی برای بتن سبک و معمولی از نوع متوسط استفاده میشود

در تهیه بتن شرکت یزد سازه مرغوبترین نوع شن و ماسه به کار میرود

 بخش بعدی در تهیه بتن آب است \ آب باعث میشود که سیمان بکار رفته در بتن تحت فعل و انفعالات شیمیایی سخت و از یک روی دیگر باعث میشود مواد به کار رفته در بتن روی هم لغزیده و بهتر میکس شوند

  آب باعث میشود بتن روونتر شده تا بهتر شکل قالب را به خودش بگیرد و اگر اب کمتر از مقدار استاندارد باشد بتن غلیظ تر و مقاومت آن بالاتر رفته و به راحتی شکل قالب را به خودش نمیگیرد و در قالب فضای خالی به وجود می آید.

استفاده از آبی با اسیدیته بین 6 تا 8 مناسب برای بتن است که کیفیت بتن را نیز بالا میبرد.

(پس مقدار آب در بتن به شدت مهم است)

ما برای ایجاد چسبندگی در اجزای بتن نیاز به یک محلول مثل سیمان داریم .
در بتن سیمان پرتلند نوع 1 و 2 و 5 عمدتا بکار میرود و انتخاب آن بستگی به شرایط آب و هوایی دارد.

سیمان پرتلند یک نوع سیمان هیدرولیک است ،که همونطور که گفتیم تحت تاثیرآب سخت میشود. بتن نه تنها جذابیت های فنی و اقتصادی مصالح را در نظر می گیرند؛ جنبه های زیست محیطی وصرف جویی انرژی رانیز محفوظ می داند.  اگر بخواهیم در مورد آینده قضاوتی داشته باشیم، می توان گفت که بتن آینده ای حتی از این بهتر خواهد داشت. به نظرمی رسد که بتن برای کاربرد های سازه ای بالاترين کیفیت همه جانبه مقاومت دوام دارد.