بتن ریزی با پمپ دکل بلند در پروژه مسکونی اقای مهندس شرف الدینی واقع در بلوار جمهوری انجام شد.