سیمان پرتلند:

سیمان پرتلند سیمان هیدرولیک است که از کلینکری پودر شده که از اکسید های سیلیسی آلومینیومی و آهن که عامل تشکیل ترکیبات سیلیکاتی و آلومیناتی سیمان پرتلند می باشند .

نوع سیمان پرتلند :

پرتلند زود گیر :دارای وجود استحکام اولیه بالا.

 

پرتلند گرمازایی کم:دارای وجود گرمای هیدراتاسیون پایین.

 

پرتلند اصلاح شده:دارای آب بندی حرارت کمتر و دارای مقاومت بیشتر در برابر یون_کلر_و مقاومت متوسط در برابر سولفات ها.

 

پرتلند مقاوم در برابر سولفات: دارای مقاومت خوب در برابر سولفات ها.

 

تشکیل دهنده اکسید سیمان پرتلند 

اکسید آلومینیوم 

اکسید سیلیسیم 

اکسید کلسیم

اکسید آهن

اکسید منیزیم 

اکسید گوگرد