نکاتی که باید درباره ی بتن بدانیم .

1- اولین نکته که باید خیلی دقت کنیم ،این است که بدون اجازه مهندس ناظر به بتن آب اضافه نکنیم ،که این عامل باعث کاهش قدرت چسبندگی بتن می شود و به هیچ عنوان نباید این کار را سر خود انجام دهیم .

2- قبل از این  که بتن را وارده قالب های فونداسیون بریزیم حتما باید قالب های فونن را پاک سازی کنیم .

3-برای آنکه آجر های قالب  بندی فونداسیون شیر آب بتن را جذب نکند از کاور پلاستیکی استفاده می کنیم .

4- برای این که آب بتن سریعا توسط بستر خارج نشود، باید  بستر بتن کمی مرطوب شود ولی باید مراقب باشیم که آب در کف پی جمع نشود .

5-بعضی از افراد استاد کار سعی می کنند، با زیاد ماله کشیدن در سطح بتن یک قشر آب در سطح ایجاد کنند، و این کار باعث یک ضعف جدی درکار می شود و به هیچ عنوان نباید انجام شود .

6-ارتفاع مجاز سقف بتن 2/1متر می باشد، و اگر در غیر این صورت باشد .باعث جدا شدن دانه ها می شود .

۷- بعد از این که بتن ریخته شدباید ۱۰ساعت سطح آن را مرطوب نگهداریم وبعد از گذشت یک‌روز عملیات بعدی را انجام دهیم.