یکی از مهمترین بخش هر ساختمان که نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد ، بتن ریزی کف می باشد 

و اگر هر کدام از این مراحل به درستی انجام نشود باعث می شودکه استحکام لازم را نداشته باشد.

و ممکن است دچار آسیب های جانی و مالی شود، و به همین دلیل باید مراحل بتن ریزی کف با دقت و توسط متخصص انجام شود.

1- مرحله اول در بتن ریزی کف ،آماده سازی این مرحله به معنی پاک سازی سطح بتن ریزی است .

یعنی جمع اوری مواد زباله در کف سازه 

ابزار های مورد نیاز نیز عبارتند: از میکسر بتن  ماله  و ترازوسطحی که قرار است بتن ریزی شود باید کاملا پاک سازی شود

 و همچنین این که اگر لایه قبلی کفپوش وجود داشته باشد باید برداشته شود ،و  سطح باید

تراز و متراکم باشد ، که به این عملیات  مگریزی یا بتن نظافت نیز گفته می شود.

2- مرحله دوم بتن ریزی کف، محوطه اختلاف بتن است.

منظور از نوع صحیح بتن، به بتنی گفته می شود که کاربرد و مقاومت مورد نیاز سازه را ارائه می دهد .

بتن از ماسه  سیمان  و آب به دست می آید وبه دو روش دستی و کارخانه ای در بازار موجود است .

3- مرحله سوم بتن ریزی در کف مرحله ارماتور بندی است قبل از این که بخواهیم بتن ریزی 

را در سطح انجام دهیم اول باید آن را تقویت کنیم. 

یک مورد مهم این که بتن ،در برابرنیروی کششی مقاومت نداردوبه همین دلیل نیاز به 

میلگردهای فولادی یا آرماتوربندی دارد به طور کلی  

آرماتوربندی تضمینی است، بر مقاومت و استحکام کلی بناست .

4- مرحله چهارم مرحله دیگر در بتن ریزی کف عملیات ریختن وپخش بتن است 

این مرحله همان مرحله ای است که بتن صاف شده و بافت نهایی به آنداده می شود.

وآخرین مرحله در بتن ریزی محوطه وکف عمل آوری بتن است.